Onze school

Steeds meer jongeren ontdekken wat ondernemen zo leuk en aantrekkelijk maakt. Op Heldring Business School leer je alles over het ondernemerschap: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. Heldring Business School is een school waar Den Haag op zat te wachten.

Wil je weten wat onze school zo bijzonder maakt? Ervaar het zelf en ontvang een rondleiding en / of bezoek de online Open Dagen

MR en leerlingenraad

Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat het bevoegd gezag (de schoolleiding) de instemming van de MR behoeft voor nader in de wet omschreven besluiten. Daarnaast kan de MR bij nader in de wet omschreven aangelegenheden advies uitbrengen over voorgenomen besluiten.

Tevens is de MR een klankbord voor de schoolleiding. Zo wordt er met de schoolleiding overleg gepleegd over allerlei zaken die het onderwijs betreffen zowel voor het personeel als voor de ouders/verzorgers en leerlingen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid huiswerk, maar ook over de communicatie naar ouders, de veiligheid rond de school en andere relevante onderwerpen. De MR is tevens nauw betrokken bij de samenstelling en inhoud van de schoolgids.  

De school is een organisatie  waarin veel belangen een rol spelen. Het is een organisatie die altijd in beweging is. Er dient rekening gehouden te worden met veel processen en veel regels en richtlijnen, zowel opgelegd door het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie als door LUCAS, het bestuur van onze school. Deze diversiteit maakt het lidmaatschap van de MR boeiend en interessant.  

 

De MR vergadert vier/ vijf (indien nodig meer) middagen/avonden per schooljaar samen met de directeur. De vergaderingen vinden plaats op een maandagmiddag/-avond en zijn openbaar. In de MR hebben twee ouders, twee leerlingen en vier docenten zitting.  

Leerlingenraad

 
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. Ze is er om mee te denken, praten, overleggen, en adviseren over wat er op school en in de klas gebeurt. 
 
Ook als de leerlingenraad iets wil organiseren, bijvoorbeeld een schoolfeest, kan ze dat met de directie bespreken.
 
In de leerlingenraad zitten leerlingen, die door hun klas als klassenvertegenwoordiger zijn gekozen. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.